صرفه‌جویی ۱۴۰ میلیون دلاری بازسازی قطعات توربین گازی در کشور ۰۱ آبان ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت قطعات توربین شهریار خبر داد:

صرفه‌جویی ۱۴۰ میلیون دلاری بازسازی قطعات توربین گازی در کشور

مدیرعامل شرکت قطعات توربین شهریار گفت: سالانه 700 ست قطعات توربین گازی در مجموعه بازسازی می‌شود که از این محل شاهد صرفه‌جویی 120 تا 140 میلیون دلاری در سال هستیم.