همکاری تنگاتنگی میان ایران و روسیه در حوزه صنعت نفت ایجاد شده است ۰۸ آبان ۱۴۰۱
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

همکاری تنگاتنگی میان ایران و روسیه در حوزه صنعت نفت ایجاد شده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: روسیه دوست و همسایه ما است، ظرفیت همکاری میان دو کشور به‌ویژه در صنعت نفت و گاز بسیار بالاست.

صادرات غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی یافته است ۲۰ مهر ۱۳۹۸

صادرات غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی یافته است

رئیس هیات رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ایران و آلمان گفت که حجم صادرات غیرنفتی ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته و به تبع آن، ارز وارد کشور می شود.