پرداخت به‌موقع و منظم مستمری و مقرری در صندوق نفت بی‌بدیل است ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

پرداخت به‌موقع و منظم مستمری و مقرری در صندوق نفت بی‌بدیل است

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح الحاق دو بند به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» درباره تجمع بازنشستگان صنعت نفت برای دریافت حقوق و مستمری خود توضیحاتی ارائه داد.