نبض انرژی:لغو مجوزهای فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی/احتمال خروج ایران  از NPT ۰۸ آذر ۱۳۹۹

نبض انرژی:لغو مجوزهای فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی/احتمال خروج ایران از NPT

سلاح کشتار جمعی مطابق با اعتقادات ما نیست و فتوای مقام معظم رهبری در این رابطه کاملا مشخص است یعنی با آرمانی که مجموعه‌ای از کشور‌ها دنبال می‌کنند، تطبیق دارد. در خصوص احتمال خروج کشور از NPT  تصمیم در این خصوص در حد سازمان انرژی اتمی نیست.