بازدید وزیر نیرو از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تازه‌آباد کرمانشاه ۲۳ تیر ۱۴۰۱

بازدید وزیر نیرو از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تازه‌آباد کرمانشاه

وزیر نیرو در ادامه سفر خود به کرمانشاه، از روند پیشرفت فیزیکی طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تازه‌آباد بازدید کرد.

وزیر نیرو از شبکه پایاب سد آیدوغموش شهرستان میانه بازدید کرد ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

وزیر نیرو از شبکه پایاب سد آیدوغموش شهرستان میانه بازدید کرد

وزیر نیرو پس از ورود به میانه از شبکه پایاب سد آیدوغموش در این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای آن قرار گرفت.