تولید ۲،۸ میلیون تن محصول توسط پتروشیمی جم در سال ۱۴۰۰ ۱۸ تیر ۱۴۰۱

تولید ۲،۸ میلیون تن محصول توسط پتروشیمی جم در سال ۱۴۰۰

شرکت پتروشیمی جم با تولید بالغ بر ۲،۸ میلیون تن محصول ۴،۳ درصد تولید پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده است؛ همچنین ۷ درصد فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور را به خود اختصاص داده است.