هشدار بزرگترین واردکننده جهان درباره کمبود جدی ال‌ان‌جی ۳۰ آبان ۱۴۰۱

هشدار بزرگترین واردکننده جهان درباره کمبود جدی ال‌ان‌جی

ژاپن هشدار داد رقابت جهانی برای گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در عرضه، ظرف سه سال آینده تشدید خواهد شد.