امکان صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داریم ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

امکان صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داریم

قائم مقام سابق شرکت نفت ایران گفت: امروز که افزایش مصرف بنزین کاهش یافته، روزانه باید ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی را صادر کنیم.