تحلیل تاثیر تحولات آمریکا بر بازار نفت ایران ۱۸ دی ۱۳۹۹

تحلیل تاثیر تحولات آمریکا بر بازار نفت ایران

خطیبی افزود: اینکه انتظار داشته باشیم در زمانی کوتاه ظرفیت های صادراتی ایران بازگردد زمان بر است و در کوتاه مدت این مساله محقق نمی شود و نباید انتظار داشت ایران در زمان کوتاه بتواند بازار سابق را به دست آورد.

تصمیم اوپک تاثیری بر بازار نفت ایران خواهد داشت؟ ۱۱ آذر ۱۳۹۹

تصمیم اوپک تاثیری بر بازار نفت ایران خواهد داشت؟

قاعدتا سه ماه دیگر در مورد ورود ایران به بازار تصمیم گیری خواهد شد، گفت: اینکه ایران افزایش صادرات یا تولید داشته باشد و کشورهای دیگر بخواهند تصمیماتی در این باره بگیرند مربوط به ماه های آینده خواهد شد و تصمیم دیروز یا پنجشنبه تاثیر مستقیمی بر ایران نخواهد داشت.

نبض انرژی:تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟ ۰۶ آذر ۱۳۹۹

نبض انرژی:تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟

اگر صادرات سه یا چهار برابر و قیمت نفت نیز تا ۵۰ درصد کاهش یابد  باز ایران کمترین ضرر را خواهد دید چراکه وضعیت اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس به علت کاهش قیمت های اخیر به شدت نامناسب است.

نبض انرژی:تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟ ۰۵ آذر ۱۳۹۹

نبض انرژی:تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟

وی با تاکید براینکه تصور من این است که جنگ قیمت به نفع هیچکس نخواهد بود و ایران می تواند در یک زمان ۶ ماهه حداقل ۱.۵ میلیون بشکه به ظرفیت صادرات خود اضافه کند و کاهش قیمت شدیدی نیز به وجود نخواهد آمد، رقبا نیز مجبور هستند تا ورود مجدد ایران به بازار را بپذیرند.