مجلس از عملکرد وزارت نیرو در مورد توسعه ظرفیت‌های صنعت برق تفحص می‌کند ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مجلس از عملکرد وزارت نیرو در مورد توسعه ظرفیت‌های صنعت برق تفحص می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو درباره توسعه ظرفیت نیروگاهی برق کشور در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ موافقت کردند.