کاهش قیمت سیمان در تیرماه/برق صنعت سیمان به خوبی تامین شد ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

کاهش قیمت سیمان در تیرماه/برق صنعت سیمان به خوبی تامین شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به شرایط مطلوب تامین برق در سال جاری گفت:بر اساس آمار بورس قیمت سیمان کاهش یافته و در بازار آزاد نیز تغییر قیمت محسوسی در سیمان دیده نشد و روند کاهشی بود.