متلاطم‌تر شدن بازار سوخت دریایی در سه‌ ماه سوم 2020 ۱۷ تیر ۱۳۹۹

متلاطم‌تر شدن بازار سوخت دریایی در سه‌ ماه سوم 2020

افزایش عرضه در سه‌ ماه سوم سال سبب متلاطم‌تر شدن بازار سوخت دریایی می‌شود.