بررسی هفتگی از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه ۲۵ تیر ۱۴۰۱

بررسی هفتگی از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

کارشناسان معتقدند قیمت بسیاری از سهام شرکت ها در کف قیمت است و سرمایه پذاری درازمدت در بورس می تواند سود بسیاری را نصیب سرمایه گذاران کند.

بررسی هفتگی از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

بررسی هفتگی از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

بررسی وضعیت سهام های مرتبط با پتروشیمی نشان می دهد که از ۲۹ نماد باز در این گروه، ۲۵ نماد با کاهش قیمت مواجه شدند و تنها ۴ نماد مثبت بودند و افزایش قیمت را ثبت کردند.

فرار شرکت نفتی چینی از ترس تحریم‌های غربی ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

فرار شرکت نفتی چینی از ترس تحریم‌های غربی

شرکت تولیدکننده نفت و گاز فراساحلی CNOOC در حال آماده سازی خروج از فعالیت‌هایش در انگلیس، کانادا و آمریکا به دلیل نگرانیهای پکن از اعمال تحریمهای غربی روی این دارایی‌هاست.