رقابت چین و اوپک ۳۰ تیر ۱۳۹۹

رقابت چین و اوپک

بخشی از نفت مخازن عظیم چین به بازار بین المللی راه پیدا کرده و معامله گران از این فرصت برای خرید نفت ارزان و فروش مجدد آن به پالایشگاههای منطقه ای استفاده کرده اند.