سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور راه‌اندازی می‌شود ۲۶ مهر ۱۴۰۱
مدیرعامل آبفای کشور:

سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور که تحول بزرگی در اقتصاد صنعت آب و فاضلاب و اجرای پروژه‌های مهم را به همراه دارد راه‌اندازی می‌شود.