ایجاد بازار آب قزوین می‌تواند موجب بهبود بهره‌وری در حوزه آب و کشاورزی شود ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین:

ایجاد بازار آب قزوین می‌تواند موجب بهبود بهره‌وری در حوزه آب و کشاورزی شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین گفت: پایین بودن ارزش اقتصادی آب یکی از مهمترین دلایل پایین بودن میزان بهره‌وری در بخش آب و کشاورزی است.