گزارش فوربس از یک تغییر مهم در سبد صادراتی آمریکا ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

گزارش فوربس از یک تغییر مهم در سبد صادراتی آمریکا

نشریه فوربس گزارش داده که سهم نفت از کل سبد صادراتی آمریکا طی 5 سال گذشته بیش از 5 برابر شده است.