بازارهای صادراتی صنایع پلیمری ایران گسترش می یابد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

بازارهای صادراتی صنایع پلیمری ایران گسترش می یابد

رئیس هیات‌ مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: بیشتر کشورهای همسایه که پیش از این نیاز خود را از دیگر کشورهای دنیا تأمین می‌کردند، هم‌زمان با شیوع بیماری کرونا، راهبرد وارداتی خود را تغییر داده‌اند و نگاهشان بر کالاهای تولیدی ایران متمرکز شده است.