درخواست ژاپن از مردم برای صرفه جویی در مصرف برق ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

درخواست ژاپن از مردم برای صرفه جویی در مصرف برق

ژاپن در پی روبرو شدن با محدودیت تامین نیرو و افزایش هزینه‌های واردات سوخت همزمان با افت ارزش ین، درخواست‌ها از شهروندان و شرکتهای این کشور برای صرفه جویی در مصرف برق را مضاعف کرد.