جهش 30 میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران بدون برجام ۱۳ تیر ۱۴۰۱

جهش 30 میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران بدون برجام

طبق بر آورد قانون بودجه درآمد نفتی ایران بدون برجام امسال از 7.7 میلیارد دلار به بیش از 36 میلیارد دلار می‌رسد.