نفتکش ایران نفت توقیف‌شده خود توسط آمریکا را بازپس گرفت و یونان را ترک می‌کند ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

نفتکش ایران نفت توقیف‌شده خود توسط آمریکا را بازپس گرفت و یونان را ترک می‌کند

بارگیری نفت توقیف‌شده ایران در یونان با حکم دادگاه این کشور پایان یافته است و نفتکش ایران یونان را ترک می‌کند.