توان بارگیری و صادرات زمینی میعانات گازی سایت ١ پارس‌جنوبی افزایش می‌یابد ۱۹ مهر ۱۴۰۱

توان بارگیری و صادرات زمینی میعانات گازی سایت ١ پارس‌جنوبی افزایش می‌یابد

افزایش ظرفیت بارگیری و صادرات زمینی میعانات گازی تأسیسات بارگیری زمینی میعانات گازی سایت ١ پارس‌جنوبی، با پیگیری مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی و کمک به‌رفع مشکلات توسعه و تکمیل این تأسیسات، به‌زودی محقق می‌شود.