سیستم پایش توربین‌های منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ارتقا یافت ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

سیستم پایش توربین‌های منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ارتقا یافت

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از ارتقای سیستم پایش توربین‌های تأسیسات تقویت فشار گاز مرند، مرگنلر، اردبیل، چلوند، هشترود و زنجان خبر داد.