آیا بارورسازی ابر‌ها زمین تشنه را سیراب می‌کند؟ ۱۳ تیر ۱۴۰۱

آیا بارورسازی ابر‌ها زمین تشنه را سیراب می‌کند؟

کارشناس صنعت آب معتقد است که راه‌حل‌های مختلفی برای کاهش خشکسالی وجود دارد، یکی از این راه‌ها بارورسازی ابر‌ها است تا با این روش بتوان بخشی از کمبود آب را در کشور جبران کرد.