طرح‌های مشوق محور برق و جلب همراهی مردم در دستور کار توانیر ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
معاون هماهنگی توزیع توانیر در سفر به گیلان عنوان کرد:

طرح‌های مشوق محور برق و جلب همراهی مردم در دستور کار توانیر

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: نگاه وزارت نیرو و مجموعه توانیر در سال‌جاری بر طرح‌های مشوق محور و جلب همراهی مردم استوار بوده است.