باد کولر و افزایش شیوع کرونا ۰۳ مرداد ۱۳۹۹

باد کولر و افزایش شیوع کرونا

دانشگاه علوم پزشکی البرز به واحدهای صنفی توصیه کرد: جهت باد کولر را داخل محیط و نزدیک به سطح زمین قرار ندهند زیرا هوای نزدیک به سطح آلوده‌تر از هوای بالاتر است.