ساخت بزرگترین نیروگاه بادی شناور جهان در کره‌جنوبی ۲۵ تیر ۱۳۹۹

ساخت بزرگترین نیروگاه بادی شناور جهان در کره‌جنوبی

شرکت بزرگ نفتی اکوئینور نروژ قصد دارد بزرگترین نیروگاه برق بادی جهان را در آب‌های اطراف کره جنوبی بسازد.