توسعه فناوری باتری سدیم پایدار ۲۰ دی ۱۴۰۰

توسعه فناوری باتری سدیم پایدار

دانشمندان فناوری باتری سدیم پایدار را توسعه دادند که پایدار‌تر است و از نظر انرژی دارای پتانسیل خروجی بالاتری است.