برنامه جدید دولت برای واگذاری فروش نفت به افراد/ بابک زنجانی را مسائل سیاسی زمین‌گیر کرد ۲۳ آبان ۱۴۰۱

برنامه جدید دولت برای واگذاری فروش نفت به افراد/ بابک زنجانی را مسائل سیاسی زمین‌گیر کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مسئله مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.

۳هزار میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد ۰۸ تیر ۱۳۹۹
سخنگوی قوه قضاییه:

۳هزار میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آثار دوره تحول دستگاه قضا، از اقبال گسترده مردم از عملکرد این دستگاه در سال ۹۸ در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داد.