تکمیل اجرای ۳۰ پروژه ایمن‌سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه‌ها ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت انتقال گاز اعلام کرد

تکمیل اجرای ۳۰ پروژه ایمن‌سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه‌ها

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در بازدید از تأسیسات تقویت فشار گاز رشت، از تکمیل ۳۰ پروژه ایمن‌سازی خطوط لوله انتقال گاز در تقاطع با رودخانه‌ها خبر داد.