چالش‌ها و الزامات HSE در پروژه‌ها و طرح‌های صنعت نفت ۰۷ شهریور ۱۴۰۱

چالش‌ها و الزامات HSE در پروژه‌ها و طرح‌های صنعت نفت

از اهداف عمده مدیریت HSE در وزارت نفت باید به مواردی همچون ایجاد و توسعه نظام جامع مدیریت HSE، اجرای کارآمد و اثربخش مطالعات شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک‌ها و مدیریت آنها، تبیین مسوولیت‌­ها و اختیارات اجرایی و متعادل‌­سازی منابع مشتمل بر نیروی انسانی، تجهیزات و فعالیت­‌های تولیدی اشاره کرد.