ظرفیت سیستم‌های رادیویی باندهای فرکانسی در میدان‌های زاگرس جنوبی ۲۵ برابر شد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

ظرفیت سیستم‌های رادیویی باندهای فرکانسی در میدان‌های زاگرس جنوبی ۲۵ برابر شد

ظرفیت لینک‌های رادیویی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تلاش اداره مخابرات شرکت، در میدان‌های زاگرس جنوبی در استان‌های فارس، بندرعباس و بوشهر ۲۵ برابر شد.