سرمایه گذاری سنگین چین در توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

سرمایه گذاری سنگین چین در توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی

بزرگ‌ترین شرکت‌های برق چین یعنی شرکت دولتی شبکه برق و شبکه برق جنوب چین، در حال انجام سرمایه‌گذاری سنگینی در توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی هستند.