سامانه پایش ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت گاز مازندران گشایش یافت ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

سامانه پایش ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت گاز مازندران گشایش یافت

سامانه پایش ایستگاه‌های تقلیل فشار شرکت گاز استان مازندران با حضور مسئولان این شرکت گشایش یافت.