اقدام‌های شرکت گاز تهران برای همکاری با دانش‌بنیان‌ها ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

اقدام‌های شرکت گاز تهران برای همکاری با دانش‌بنیان‌ها

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران اقدام‌های این شرکت برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان‌ را تشریح کرد.