تحقق بیش از ۱۰۱ درصدی تولید در شرکت نفت و گاز مارون ۲۳ تیر ۱۴۰۱
در سه ماه نخست امسال؛

تحقق بیش از ۱۰۱ درصدی تولید در شرکت نفت و گاز مارون

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از تحقق تولید ۱۰۱.۲ درصدی تولید نفت خام این شرکت نسبت به برنامه ابلاغی از سوی شرکت ملی نفت ایران برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ خبر داد.