تولید آند و کاتد واحد کلر آلکالی در ایران ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تولید آند و کاتد واحد کلر آلکالی در ایران

تفاهم‌نامه همکاری شرکت پتروشیمی اروند و یک شرکت دانش‌بیان در زمینه پوشش‌دهی و تعمیرات سل‌های واحد کلرآلکالی این مجتمع امضا شد.