جایگزینی عربستان بجای ایران در تامین برق عراق ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
وزیر دارایی عراق گفت:

جایگزینی عربستان بجای ایران در تامین برق عراق

هر کشوری برای اینکه تامین انرژی و امنیت ملی کشورش را تضمین کند مجبور است با چند کشور طرف قرارداد باشد بنابراین برنامه واردات عراق از عربستان غیرطبیعی نیست اما در عین حال این کشور نمی‌تواند واردات از ایران را قطع کند.