تفاهمنامه محیط زیستی ایران و امارات متحده عربی منعقد می شود ۲۰ تیر ۱۴۰۱
با هدف همگرایی منطقه‌ای برای مقابله با گردوغبار

تفاهمنامه محیط زیستی ایران و امارات متحده عربی منعقد می شود

رییس شورای اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست از امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های محیط زیستی برای مقابله با طوفان‌های شن و گردوغبار در روز ۲۱ تیرماه با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست امارات متحده عربی خبر داد.