تاکید وزیر نیرو بر عملی سازی معاهده هیرمند با افغانستان ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

تاکید وزیر نیرو بر عملی سازی معاهده هیرمند با افغانستان

بر اساس اعلام وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان، وزیر نیرو در سفر خود به کابل بر عملی سازی معاهده ۱۳۵۱ هـ ش دریای هلمند میان افغانستان و ایران، تاکید کرد.