واردات گاز از روسیه؛ چرا؟ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

واردات گاز از روسیه؛ چرا؟

موضوع واردات گاز از روسیه و ترانزیت یا سوآپ آن بار دیگر به سرتیتر اخبار بازگشته است؛ موضوعی که با وجود برخی مخالفت‌ها، برخی کارشناسان معتقدند می‌تواند ظرفیتی بالقوه برای اقتصاد کشور باشد.