کاهش قیمت نفت با تهدیدهای ترامپ ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

کاهش قیمت نفت با تهدیدهای ترامپ

درخواست رئیس جمهوری آمریکا از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کمرنگ کردن تلاش برای تقویت بازار سبب شد قیمت نفت کاهش یابد.