آبرسانی به 1101 روستای خوزستان/ آب 13 روستای پایین دست سد کرخه تا پایان اردیبهشت تامین می‌شود ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
در راستای اجرای طرح جهاد آبرسانی؛

آبرسانی به 1101 روستای خوزستان/ آب 13 روستای پایین دست سد کرخه تا پایان اردیبهشت تامین می‌شود

در راستای ارتقای خدمات آبرسانی و پایدارسازی کمی و کیفی آب شرب روستاهای استان خوزستان و در قالب طرح جهاد آبرسانی، از ابتدای سال 1400 تاکنون آبرسانی به یک‌هزار و 101 روستای استان خوزستان برای 111 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر 428 هزار نفر انجام شده است.