اکوسیستم انرژی جهانی از اوپک به اومک تغییر می‌کند؟ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

اکوسیستم انرژی جهانی از اوپک به اومک تغییر می‌کند؟

رقابت برای یک آینده تجدیدپذیر، مسائل ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد و ممکن است با پدیدار شدن زنجیره‌های تامین جدید، مناقشات جدیدی را رقم بزند.