استفاده از بخش خصوصی؛ درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

استفاده از بخش خصوصی؛ درخواست سازمان حفاظت محیط زیست

در سال‌های اخیر با معدن‌کاوی، جاده‌کشی، تصادف با گونه‌های حیات‌ وحش و ... موجب تخریب زیستگاه‌ها و تاثیر بر جمعیت گونه‌های جمعیت در معرض انقراض شده‌ایم. به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نه تنها بودجه و اعتبارات کافی از دولت برای حفاظت دریافت نمی‌کند بلکه دچار موانعی برای درآمدزایی مستقل از دولت است بنابراین حفاظت به‌خوبی صورت نمی‌گیرد.