با حفظ تعاملات زیست محیطی به سمت اکتشافات عمقی می رویم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرعامل چادرملو:

با حفظ تعاملات زیست محیطی به سمت اکتشافات عمقی می رویم

ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در جمع گروهی از خبرنگاران رسانه های گروهی دیدگاههای خود در خصوص برنامه های این شرکت را اعلام کرد.