اچ‌اس‌یی؛ ضامن توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اچ‌اس‌یی؛ ضامن توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اچ‌اس‌یی به عنوان پشتیبان می‌تواند توسعه هدفمند و کارآمد صنعت پتروشیمی را محقق کند.