تحریم‌های روسیه بازار نفت خاکستری ایجاد کرد ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
مدیرعامل توتال:

تحریم‌های روسیه بازار نفت خاکستری ایجاد کرد

مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال انرژیز در اظهاراتی گفت: تحریم‌های غربی علیه روسیه، یک بازار نفت موازی ایجاد کرده است.

اعزام متخصصان ایرانی برای خاموش کردن آتش مخازن نفتی کوبا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

اعزام متخصصان ایرانی برای خاموش کردن آتش مخازن نفتی کوبا

به دستور وزیر نفت، پس از وقوع حریق گسترده در تأسیسات نفتی کوبا ناشی از صاعقه، گروهی از متخصصان ایرانی برای کمک به این کشور اعزام شدند.