شناسه قبض برق را چطور پیدا کنیم؟ ۰۸ فروردین ۱۴۰۲

شناسه قبض برق را چطور پیدا کنیم؟

برای استفاده از خدمات غیر حضوری شرکت توزیع برق مشترکان باید اطلاعات قبض خود شامل شناسه پرداخت و شناسه قبص خود را داشته باشید. روش‌های متعددی برای دریافت شناسه قبض وجود دارد، بهترین آن دریافت قبض برق از طریق شماره کنتور است. پرداخت قبض با شماره کنتور اگرچه مستقیماً امکان پذیر نیست، اما راه‌حل‌های بسیاری برای آن وجود دارد.

رونمايي از نسخه جديد برنامه برق من با يك قابليت كاملا جديد / مشاهده لحظه اي قبوض برق امكان پذير شد ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

رونمايي از نسخه جديد برنامه برق من با يك قابليت كاملا جديد / مشاهده لحظه اي قبوض برق امكان پذير شد

نسخه جديد برنامه برق من با قابليت پردازش تصوير كه باعث مي شود، خوداظهاري مصرف برق ( قرائت كنتور) توسط مشتركان به راحتي امكان پذير شود، راه اندازي شد.