اویل پرایس: فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه یعنی دولت ایران از بهبود رابطه با آمریکا مطمئن است ۲۳ آذر ۱۳۹۹

اویل پرایس: فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه یعنی دولت ایران از بهبود رابطه با آمریکا مطمئن است

رئیس جمهور ایران اعلام کرد که ایران در حال آماده سازی برای شروع صادرات نفت خام خود است. این امر حکایت از آن دارد که ایران انتظار دارد روابط بهتری با آمریکا در دولت بعدی داشته باشد.بایدن متعهد شده است که راه بازگشت دیپلماسی و بازگشت به توافق هسته ای را به ایران پیشنهاد دهد.